Hot News :
กองคลัง

นางสาวอรพิน  ดวงแก้ว 

ผู้อำนวยการกองคลัง


พนักงานเทศบาล

นางทิมาพร ประภาษร

นักวิชาการการเงิน

นายชุมพล  วรรณโน

นักวิชการวัสดุปฏิบัติการ

นางสาวเพชรินทร์  จอมคำสิงห์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวปิยะมาศ  จอมหงษ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวสุภาลัย  หงษ์เพชร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาววิภาดา บริสุทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวอำพร  คำเปลว

ผู้ช่่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ