Hot News :

 

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางอุบล  อัตตะวงศ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

พนักงานส่วนตำบล

 

นายอภิชิต  วาณิชย์ศิริ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวบุญมี  อ่อนจันทร์

ครู คศ.1 ศพด.บ้านพระโรจน์

นางระเบียบ  พลเทพ 

ครู คศ.1 ศพด.บ้านหนองเม็ก

 

นางทัศนีย์  สิงห์ชาติ

ครู คศ.1 ศพด.บ้านหนองช้างใหญ่

 

 
พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

 

นางสมหวัง  สิทธิวรรณ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเขมิกา  สุกุล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาววิไลวรรณ  ขุนศรี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายปฏิวัติ  ศิรินนท์

ผู้ช่วยงานกองการศึกษา

นายขัญชัย  ดาผา

นักการภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ