Hot News :

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายเทพพิทักษ์  วงละคร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

 

นายมงคล  สิงห์ชาติ

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นายนพพร  สุขเลิศ

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นางสาวอรพิน  ดวงแก้ว

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางอุบล  อัตตะวงศ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ