Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 23 ต.ค. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ประชาชน ร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคของทุกปี ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ

     วันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 08.30 น. นางวัชรี มีสารี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ประชาชน ร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 13 ต.ค. 2563 เวลา 08.30 น. นางวัชรี มีสารี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ประชาชน ร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพกับกลุ่มรักการออกกำลัง ตำบลหนองช้างใหญ่  โดยจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ พระโรจน์คัพ 2 ครั้งที่ 2/2563 ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล การแข่งขันระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ สนามเซปักตะกร้อพระโรจน์

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับ รพสต.พระโรจน์ ดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อายุ 3-5 ปี) กิจกรรมเด็กปฐมวัยรู้ไว้จะปลอดภัยจากการจมน้ำ อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม ตะโกน โยนยื่น วันที่ 28-30 กันยายน พ.ศ. 2563 สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยได้วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอม่วงสามสิบ มาให้ความรู้ และทักษะ การว่ายน้ำ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตตำบลหนองช้างใหญ่ การฝึกอบรมบริเวณสระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค-กระบือ โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย (Haemorrhagic Septicermia) โรคคอบวมในโค-กระบือ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 8-17 กันยายน พ.ศ. 2563 ในเขตบริการตำบลหนองช้างใหญ่

      วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

 

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 14

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ