Hot News :
วันพฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2563 15:15

คู่มือบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ