Hot News :

นายสุนทร ท่าหาญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเทพพิทักษ์ วงละคร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

     วันที่ 23 ต.ค. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ประชาชน ร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคของทุกปี ณ...

[ 23-10-2563 ] Hits:84

พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี

     วันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 08.30 น. นางวัชรี มีสารี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อส. กำนัน...

[ 21-10-2563 ] Hits:124

พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

     วันที่ 13 ต.ค. 2563 เวลา 08.30 น. นางวัชรี มีสารี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อส...

[ 13-10-2563 ] Hits:124

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ