Hot News :
วันพุธ, 01 เมษายน 2563 11:12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)  (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ